CBA
CBA  2023-10-13 15:30:00
广州龙狮
完场
78-61
江苏肯帝亚
信 号 源 : 新直播 
比赛简介:北京时间15:30:00,CBA《广州龙狮vs江苏肯帝亚》直播准时在线播放,喜欢看CBA比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。
相关直播VIDEO
CBA 未开赛 山西汾酒 0-0 广州龙狮 12-11 19:35 CBA 未开赛 上海久事 0-0 广州龙狮 12-13 19:35 CBA 未开赛 广州龙狮 0-0 天津先行者 12-15 19:35 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 广州龙狮 12-17 19:35 CBA 未开赛 北京北汽 0-0 广州龙狮 12-19 19:35 CBA 未开赛 新疆伊力特 0-0 广州龙狮 12-22 20:00 CBA 未开赛 广州龙狮 0-0 九台农商银行 12-24 19:35 CBA 未开赛 广州龙狮 0-0 辽宁本钢 12-26 19:35 CBA 未开赛 青岛国信水产 0-0 广州龙狮 12-29 19:35 CBA 未开赛 山东高速 0-0 广州龙狮 12-31 19:35 CBA 未开赛 广州龙狮 0-0 广东华南虎 01-03 20:30 CBA 未开赛 四川金强 0-0 广州龙狮 01-05 20:30 CBA 未开赛 浙江稠州金租 0-0 广州龙狮 01-08 20:30 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 广州龙狮 01-10 20:30 CBA 未开赛 广州龙狮 0-0 山西汾酒 01-12 20:30 CBA 未开赛 广州龙狮 0-0 宁波町渥 01-14 20:30 CBA 未开赛 广州龙狮 0-0 浙江稠州金租 01-18 20:30 CBA 未开赛 北京控股 0-0 广州龙狮 01-20 20:30 CBA 未开赛 山东高速 0-0 广州龙狮 01-22 20:30 CBA 未开赛 广州龙狮 0-0 青岛国信水产 01-25 20:30 CBA 未开赛 广州龙狮 0-0 北京北汽 01-27 20:30 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 广州龙狮 01-29 20:30 CBA 未开赛 上海久事 0-0 广州龙狮 02-01 20:30 CBA 未开赛 广州龙狮 0-0 四川金强 02-03 20:30 CBA 未开赛 广州龙狮 0-0 深圳马可波罗 02-05 20:30 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 广州龙狮 03-06 20:30 CBA 未开赛 辽宁本钢 0-0 广州龙狮 03-09 20:30 CBA 未开赛 广州龙狮 0-0 上海久事 03-11 20:30 CBA 未开赛 九台农商银行 0-0 广州龙狮 03-14 20:30 CBA 未开赛 广州龙狮 0-0 新疆伊力特 03-16 20:30 CBA 未开赛 广州龙狮 0-0 江苏肯帝亚 03-19 20:30 CBA 未开赛 青岛国信水产 0-0 广州龙狮 03-21 20:30 CBA 未开赛 深圳马可波罗 0-0 广州龙狮 03-24 20:30 CBA 未开赛 广州龙狮 0-0 浙江东阳光药 03-26 19:35 CBA 未开赛 天津先行者 0-0 广州龙狮 03-29 20:30 CBA 未开赛 广东华南虎 0-0 广州龙狮 03-31 19:30 CBA 未开赛 广州龙狮 0-0 福建浔兴股份 04-02 19:30 CBA 未开赛 广州龙狮 0-0 南京头排苏酒 04-06 19:30 CBA 完场 广州龙狮 98-100 上海久事 12-08 19:35 CBA 完场 广州龙狮 99-80 宁波町渥 12-06 19:35 CBA 完场 广州龙狮 108-115 深圳马可波罗 12-03 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 83-96 广州龙狮 12-01 19:35 CBA 完场 宁波町渥 97-99 广州龙狮 11-16 19:35 CBA 完场 广州龙狮 96-101 青岛国信水产 11-13 19:35 CBA 完场 广州龙狮 104-77 江苏肯帝亚 11-11 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 105-100 广州龙狮 11-08 19:35 CBA 完场 深圳马可波罗 105-108 广州龙狮 11-04 19:35 CBA 完场 广州龙狮 104-117 北京控股 11-01 19:35 CBA 完场 浙江东阳光药 97-84 广州龙狮 10-29 19:35 CBA 完场 广州龙狮 109-103 福建浔兴股份 10-27 19:35 CBA 完场 广州龙狮 99-84 新疆伊力特 10-25 19:35 CBA 完场 广州龙狮 114-81 山东高速 10-23 19:35 CBA 完场 广州龙狮 70-77 广东华南虎 10-15 19:30 CBA 完场 北京控股 94-88 广州龙狮 10-14 15:30 CBA 完场 广州龙狮 78-61 江苏肯帝亚 10-13 15:30 CBA夏季联赛 完场 青岛国信水产 85-93 广州龙狮 09-17 16:00 CBA夏季联赛 完场 广州龙狮 104-113 深圳马可波罗 09-16 19:30 CBA夏季联赛 完场 新疆伊力特 97-87 广州龙狮 09-15 16:00 CBA夏季联赛 完场 清华大学 105-80 广州龙狮 08-13 13:30 CBA夏季联赛 完场 广州龙狮 84-87 江苏肯帝亚 08-12 16:00 CBA夏季联赛 完场 北京控股 101-83 广州龙狮 08-11 19:45 CBA龙华邀请赛 完场 广东华南虎 92-82 广州龙狮 07-30 15:30 CBA龙华邀请赛 完场 广州龙狮 73-77 浙江稠州金租 07-28 15:30 CBA夏季联赛 完场 山西汾酒 88-67 广州龙狮 07-16 17:30 CBA夏季联赛 完场 广州龙狮 63-68 山东高速 07-15 20:00 CBA夏季联赛 完场 广州龙狮 67-83 辽宁本钢 07-14 11:00 CBA夏季联赛 完场 福建浔兴股份 76-85 广州龙狮 07-13 11:00 CBA夏季联赛 完场 广州龙狮 62-79 青岛国信水产 07-12 17:30 CBA夏季联赛 完场 天津先行者 56-93 广州龙狮 07-10 17:30 CBA 完场 广州龙狮 100-113 浙江稠州金租 04-19 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 114-91 广州龙狮 04-17 19:35 CBA 完场 广州龙狮 89-80 山东高速 04-11 19:35 CBA 完场 山东高速 76-93 广州龙狮 04-09 19:35 CBA 完场 九台农商银行 87-104 广州龙狮 04-05 19:35 CBA 完场 广州龙狮 87-69 辽宁本钢 04-03 19:35 CBA 完场 广州龙狮 87-101 北京北汽 04-01 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 100-115 广州龙狮 03-28 19:35 CBA 完场 四川金强 90-102 广州龙狮 03-22 19:35 CBA 完场 南京头排苏酒 95-101 广州龙狮 03-20 19:35 CBA 完场 广州龙狮 79-101 广东华南虎 03-17 19:35 CBA 完场 广州龙狮 113-84 天津先行者 03-15 19:35 CBA 完场 广州龙狮 80-92 浙江稠州金租 03-13 19:35 CBA 完场 北京控股 93-98 广州龙狮 03-11 19:35 CBA 完场 天津先行者 77-98 广州龙狮 03-09 19:35 CBA 完场 广州龙狮 113-100 南京头排苏酒 03-06 19:35 CBA 完场 广州龙狮 101-87 北京控股 03-04 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 85-73 广州龙狮 03-01 19:35 CBA 完场 深圳马可波罗 89-114 广州龙狮 01-17 11:00 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 浙江稠州金租 12-09 19:35 CBA 未开赛 北京北汽 0-0 江苏肯帝亚 12-11 19:35 CBA 未开赛 新疆伊力特 0-0 江苏肯帝亚 12-13 20:00 CBA 未开赛 浙江稠州金租 0-0 江苏肯帝亚 12-16 19:35 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 宁波町渥 12-20 19:35 CBA 未开赛 九台农商银行 0-0 江苏肯帝亚 12-22 19:35 CBA 未开赛 天津先行者 0-0 江苏肯帝亚 12-25 19:35 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 青岛国信水产 12-27 19:35 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 江苏肯帝亚 12-29 19:35 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 南京头排苏酒 01-01 20:30 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 福建浔兴股份 01-04 20:30 CBA 未开赛 深圳马可波罗 0-0 江苏肯帝亚 01-06 20:30 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 山东高速 01-08 20:30 CBA 未开赛 青岛国信水产 0-0 江苏肯帝亚 01-10 20:30 CBA 未开赛 深圳马可波罗 0-0 江苏肯帝亚 01-13 20:30 CBA 未开赛 山西汾酒 0-0 江苏肯帝亚 01-15 20:30 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 九台农商银行 01-17 20:30 CBA 未开赛 浙江东阳光药 0-0 江苏肯帝亚 01-19 20:30 CBA 未开赛 浙江稠州金租 0-0 江苏肯帝亚 01-22 20:30 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 福建浔兴股份 01-25 20:30 CBA 未开赛 辽宁本钢 0-0 江苏肯帝亚 01-27 20:30 CBA 未开赛 山东高速 0-0 江苏肯帝亚 01-29 20:30 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 新疆伊力特 01-31 20:30 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 北京北汽 02-03 20:30 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 江苏肯帝亚 02-05 20:30 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 辽宁本钢 02-07 19:30 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 山西汾酒 02-29 19:35 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 广州龙狮 03-06 20:30 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 浙江稠州金租 03-09 20:30 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 青岛国信水产 03-11 20:30 CBA 未开赛 上海久事 0-0 江苏肯帝亚 03-14 20:30 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 宁波町渥 03-17 20:30 CBA 未开赛 广州龙狮 0-0 江苏肯帝亚 03-19 20:30 CBA 未开赛 广东华南虎 0-0 江苏肯帝亚 03-22 20:30 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 江苏肯帝亚 03-24 20:30 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 天津先行者 03-26 19:35 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 深圳马可波罗 03-28 20:30 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 北京控股 03-30 20:30 CBA 未开赛 四川金强 0-0 江苏肯帝亚 04-01 19:30 CBA 未开赛 新疆伊力特 0-0 江苏肯帝亚 04-06 19:30 CBA 完场 山东高速 116-95 江苏肯帝亚 12-07 19:35 CBA 完场 上海久事 101-99 江苏肯帝亚 12-03 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 83-96 广州龙狮 12-01 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 100-110 广东华南虎 11-15 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 105-104 四川金强 11-13 19:35 CBA 完场 广州龙狮 104-77 江苏肯帝亚 11-11 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 81-102 浙江东阳光药 11-07 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 110-89 江苏肯帝亚 11-01 19:35 CBA 完场 北京控股 105-97 江苏肯帝亚 10-30 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 102-100 山东高速 10-27 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 96-105 上海久事 10-25 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 88-95 新疆伊力特 10-23 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 79-99 北京控股 10-15 15:30 CBA 完场 江苏肯帝亚 91-92 广东华南虎 10-14 19:30 CBA 完场 广州龙狮 78-61 江苏肯帝亚 10-13 15:30 CBA夏季联赛 完场 四川金强 87-92 江苏肯帝亚 08-13 16:30 CBA夏季联赛 完场 广州龙狮 84-87 江苏肯帝亚 08-12 16:00 CBA夏季联赛 完场 江苏肯帝亚 76-87 北京控股 08-10 16:00 CBA夏季联赛 完场 宁波町渥 60-73 江苏肯帝亚 08-04 15:30 CBA夏季联赛 完场 江苏肯帝亚 88-73 浙江东阳光药 08-03 15:30 CBA夏季联赛 完场 江苏肯帝亚 89-72 浙江稠州金租 08-02 19:30 CBA 完场 上海久事 108-104 江苏肯帝亚 04-14 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 97-90 上海久事 04-11 19:35 CBA 完场 上海久事 119-95 江苏肯帝亚 04-09 19:35 CBA 完场 北京北汽 123-92 江苏肯帝亚 04-05 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 102-79 福建浔兴股份 04-02 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 124-112 四川金强 03-30 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 113-101 九台农商银行 03-28 19:35 CBA 完场 辽宁本钢 105-77 江苏肯帝亚 03-21 19:35 CBA 完场 广东华南虎 92-82 江苏肯帝亚 03-19 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 104-96 天津先行者 03-17 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 121-80 江苏肯帝亚 03-15 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 85-94 北京控股 03-13 19:35 CBA 完场 南京头排苏酒 89-87 江苏肯帝亚 03-11 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 92-111 浙江稠州金租 03-09 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 96-127 广东华南虎 03-06 19:35 CBA 完场 天津先行者 107-114 江苏肯帝亚 03-04 19:35 CBA 完场 北京控股 89-94 江苏肯帝亚 03-02 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 85-106 深圳马可波罗 01-19 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 91-94 山东高速 01-17 15:00 CBA 完场 江苏肯帝亚 82-94 山西汾酒 01-15 15:30 CBA 完场 新疆伊力特 94-63 江苏肯帝亚 01-13 19:35 CBA 完场 上海久事 90-84 江苏肯帝亚 01-11 20:00 CBA 完场 江苏肯帝亚 100-93 广州龙狮 01-09 15:30 CBA 完场 深圳马可波罗 101-113 江苏肯帝亚 01-06 19:35 CBA 完场 青岛国信水产 95-101 江苏肯帝亚 01-03 15:00 CBA 完场 江苏肯帝亚 83-92 浙江东阳光药 01-01 15:30 CBA 完场 江苏肯帝亚 89-74 宁波町渥 12-30 15:00 CBA 完场 江苏肯帝亚 75-88 新疆伊力特 12-28 19:35 CBA 完场 山西汾酒 101-86 江苏肯帝亚 12-25 11:00