CBA
CBA  2023-10-14 19:30:00
江苏肯帝亚
完场
91-92
广东华南虎
信 号 源 : 新直播 
比赛简介:北京时间19:30:00,CBA《江苏肯帝亚vs广东华南虎》直播准时在线播放,喜欢看CBA比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。
相关直播VIDEO
CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 浙江稠州金租 12-09 19:35 CBA 未开赛 北京北汽 0-0 江苏肯帝亚 12-11 19:35 CBA 未开赛 新疆伊力特 0-0 江苏肯帝亚 12-13 20:00 CBA 未开赛 浙江稠州金租 0-0 江苏肯帝亚 12-16 19:35 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 宁波町渥 12-20 19:35 CBA 未开赛 九台农商银行 0-0 江苏肯帝亚 12-22 19:35 CBA 未开赛 天津先行者 0-0 江苏肯帝亚 12-25 19:35 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 青岛国信水产 12-27 19:35 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 江苏肯帝亚 12-29 19:35 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 南京头排苏酒 01-01 20:30 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 福建浔兴股份 01-04 20:30 CBA 未开赛 深圳马可波罗 0-0 江苏肯帝亚 01-06 20:30 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 山东高速 01-08 20:30 CBA 未开赛 青岛国信水产 0-0 江苏肯帝亚 01-10 20:30 CBA 未开赛 深圳马可波罗 0-0 江苏肯帝亚 01-13 20:30 CBA 未开赛 山西汾酒 0-0 江苏肯帝亚 01-15 20:30 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 九台农商银行 01-17 20:30 CBA 未开赛 浙江东阳光药 0-0 江苏肯帝亚 01-19 20:30 CBA 未开赛 浙江稠州金租 0-0 江苏肯帝亚 01-22 20:30 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 福建浔兴股份 01-25 20:30 CBA 未开赛 辽宁本钢 0-0 江苏肯帝亚 01-27 20:30 CBA 未开赛 山东高速 0-0 江苏肯帝亚 01-29 20:30 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 新疆伊力特 01-31 20:30 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 北京北汽 02-03 20:30 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 江苏肯帝亚 02-05 20:30 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 辽宁本钢 02-07 19:30 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 山西汾酒 02-29 19:35 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 广州龙狮 03-06 20:30 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 浙江稠州金租 03-09 20:30 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 青岛国信水产 03-11 20:30 CBA 未开赛 上海久事 0-0 江苏肯帝亚 03-14 20:30 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 宁波町渥 03-17 20:30 CBA 未开赛 广州龙狮 0-0 江苏肯帝亚 03-19 20:30 CBA 未开赛 广东华南虎 0-0 江苏肯帝亚 03-22 20:30 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 江苏肯帝亚 03-24 20:30 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 天津先行者 03-26 19:35 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 深圳马可波罗 03-28 20:30 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 北京控股 03-30 20:30 CBA 未开赛 四川金强 0-0 江苏肯帝亚 04-01 19:30 CBA 未开赛 新疆伊力特 0-0 江苏肯帝亚 04-06 19:30 CBA 完场 山东高速 116-95 江苏肯帝亚 12-07 19:35 CBA 完场 上海久事 101-99 江苏肯帝亚 12-03 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 83-96 广州龙狮 12-01 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 100-110 广东华南虎 11-15 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 105-104 四川金强 11-13 19:35 CBA 完场 广州龙狮 104-77 江苏肯帝亚 11-11 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 81-102 浙江东阳光药 11-07 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 110-89 江苏肯帝亚 11-01 19:35 CBA 完场 北京控股 105-97 江苏肯帝亚 10-30 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 102-100 山东高速 10-27 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 96-105 上海久事 10-25 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 88-95 新疆伊力特 10-23 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 79-99 北京控股 10-15 15:30 CBA 完场 江苏肯帝亚 91-92 广东华南虎 10-14 19:30 CBA 完场 广州龙狮 78-61 江苏肯帝亚 10-13 15:30 CBA夏季联赛 完场 四川金强 87-92 江苏肯帝亚 08-13 16:30 CBA夏季联赛 完场 广州龙狮 84-87 江苏肯帝亚 08-12 16:00 CBA夏季联赛 完场 江苏肯帝亚 76-87 北京控股 08-10 16:00 CBA夏季联赛 完场 宁波町渥 60-73 江苏肯帝亚 08-04 15:30 CBA夏季联赛 完场 江苏肯帝亚 88-73 浙江东阳光药 08-03 15:30 CBA夏季联赛 完场 江苏肯帝亚 89-72 浙江稠州金租 08-02 19:30 CBA 完场 上海久事 108-104 江苏肯帝亚 04-14 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 97-90 上海久事 04-11 19:35 CBA 完场 上海久事 119-95 江苏肯帝亚 04-09 19:35 CBA 完场 北京北汽 123-92 江苏肯帝亚 04-05 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 102-79 福建浔兴股份 04-02 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 124-112 四川金强 03-30 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 113-101 九台农商银行 03-28 19:35 CBA 完场 辽宁本钢 105-77 江苏肯帝亚 03-21 19:35 CBA 完场 广东华南虎 92-82 江苏肯帝亚 03-19 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 104-96 天津先行者 03-17 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 121-80 江苏肯帝亚 03-15 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 85-94 北京控股 03-13 19:35 CBA 完场 南京头排苏酒 89-87 江苏肯帝亚 03-11 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 92-111 浙江稠州金租 03-09 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 96-127 广东华南虎 03-06 19:35 CBA 完场 天津先行者 107-114 江苏肯帝亚 03-04 19:35 CBA 完场 北京控股 89-94 江苏肯帝亚 03-02 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 85-106 深圳马可波罗 01-19 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 91-94 山东高速 01-17 15:00 CBA 完场 江苏肯帝亚 82-94 山西汾酒 01-15 15:30 CBA 完场 新疆伊力特 94-63 江苏肯帝亚 01-13 19:35 CBA 完场 上海久事 90-84 江苏肯帝亚 01-11 20:00 CBA 完场 江苏肯帝亚 100-93 广州龙狮 01-09 15:30 CBA 完场 深圳马可波罗 101-113 江苏肯帝亚 01-06 19:35 CBA 完场 青岛国信水产 95-101 江苏肯帝亚 01-03 15:00 CBA 完场 江苏肯帝亚 83-92 浙江东阳光药 01-01 15:30 CBA 完场 江苏肯帝亚 89-74 宁波町渥 12-30 15:00 CBA 完场 江苏肯帝亚 75-88 新疆伊力特 12-28 19:35 CBA 完场 山西汾酒 101-86 江苏肯帝亚 12-25 11:00 CBA 未开赛 北京北汽 0-0 广东华南虎 12-09 19:35 CBA 未开赛 天津先行者 0-0 广东华南虎 12-11 19:35 CBA 未开赛 广东华南虎 0-0 北京北汽 12-13 19:35 CBA 未开赛 新疆伊力特 0-0 广东华南虎 12-15 19:35 CBA 未开赛 四川金强 0-0 广东华南虎 12-17 19:35 CBA 未开赛 广东华南虎 0-0 南京头排苏酒 12-19 19:35 CBA 未开赛 上海久事 0-0 广东华南虎 12-22 19:35 CBA 未开赛 广东华南虎 0-0 深圳马可波罗 12-25 19:35 CBA 未开赛 广东华南虎 0-0 九台农商银行 12-27 19:35 CBA 未开赛 广东华南虎 0-0 浙江东阳光药 12-29 19:35 CBA 未开赛 辽宁本钢 0-0 广东华南虎 01-01 20:30 CBA 未开赛 广州龙狮 0-0 广东华南虎 01-03 20:30 CBA 未开赛 山西汾酒 0-0 广东华南虎 01-05 20:30 CBA 未开赛 广东华南虎 0-0 新疆伊力特 01-07 20:30 CBA 未开赛 广东华南虎 0-0 山西汾酒 01-10 20:30 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 广东华南虎 01-12 20:30 CBA 未开赛 广东华南虎 0-0 上海久事 01-14 20:30 CBA 未开赛 广东华南虎 0-0 青岛国信水产 01-16 20:30 CBA 未开赛 广东华南虎 0-0 北京北汽 01-19 20:30 CBA 未开赛 广东华南虎 0-0 辽宁本钢 01-21 20:30 CBA 未开赛 九台农商银行 0-0 广东华南虎 01-23 20:30 CBA 未开赛 浙江东阳光药 0-0 广东华南虎 01-26 20:30 CBA 未开赛 广东华南虎 0-0 南京头排苏酒 01-28 20:30 CBA 未开赛 广东华南虎 0-0 天津先行者 01-30 20:30 CBA 未开赛 深圳马可波罗 0-0 广东华南虎 02-03 20:30 CBA 未开赛 广东华南虎 0-0 浙江稠州金租 02-05 20:30 CBA 未开赛 广东华南虎 0-0 北京控股 03-07 20:30 CBA 未开赛 广东华南虎 0-0 九台农商银行 03-09 20:30 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 广东华南虎 03-13 20:30 CBA 未开赛 广东华南虎 0-0 辽宁本钢 03-15 20:30 CBA 未开赛 四川金强 0-0 广东华南虎 03-17 20:30 CBA 未开赛 广东华南虎 0-0 山东高速 03-20 20:30 CBA 未开赛 广东华南虎 0-0 江苏肯帝亚 03-22 20:30 CBA 未开赛 北京控股 0-0 广东华南虎 03-24 20:30 CBA 未开赛 北京北汽 0-0 广东华南虎 03-27 20:30 CBA 未开赛 广东华南虎 0-0 浙江东阳光药 03-29 20:30 CBA 未开赛 广东华南虎 0-0 广州龙狮 03-31 19:30 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 广东华南虎 04-02 19:30 CBA 未开赛 天津先行者 0-0 广东华南虎 04-06 19:30 CBA 完场 北京控股 106-107 广东华南虎 12-06 19:35 CBA 完场 广东华南虎 122-115 福建浔兴股份 12-04 19:35 CBA 完场 广东华南虎 121-94 四川金强 12-02 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 100-110 广东华南虎 11-15 19:35 CBA 完场 南京头排苏酒 107-121 广东华南虎 11-12 19:35 CBA 完场 广东华南虎 91-82 宁波町渥 11-10 19:35 CBA 完场 山东高速 112-88 广东华南虎 11-08 19:35 CBA 完场 青岛国信水产 109-111 广东华南虎 11-05 19:35 CBA 完场 广东华南虎 105-112 天津先行者 11-01 19:35 CBA 完场 辽宁本钢 106-97 广东华南虎 10-29 19:35 CBA 完场 九台农商银行 104-105 广东华南虎 10-27 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 96-106 广东华南虎 10-24 19:35 CBA 完场 广东华南虎 118-98 山西汾酒 10-21 20:00 CBA 完场 广州龙狮 70-77 广东华南虎 10-15 19:30 CBA 完场 江苏肯帝亚 91-92 广东华南虎 10-14 19:30 CBA 完场 广东华南虎 79-85 北京控股 10-13 19:30 俱乐部友谊赛 完场 广东华南虎 61-68 浙江东阳光药 09-18 20:00 俱乐部友谊赛 完场 广东华南虎 61-68 浙江东阳光药 09-16 20:00 俱乐部友谊赛 完场 广东华南虎 60-69 约旦 09-14 20:00 俱乐部友谊赛 完场 广东华南虎 86-77 约旦 09-12 19:30 CBA龙华邀请赛 完场 广东华南虎 92-82 广州龙狮 07-30 15:30 CBA龙华邀请赛 完场 浙江稠州金租 71-94 广东华南虎 07-29 19:30 CBA夏季联赛 完场 广东华南虎 109-106 宁波町渥 07-16 11:00 CBA夏季联赛 完场 福建浔兴股份 102-69 广东华南虎 07-15 11:00 CBA夏季联赛 完场 广东华南虎 92-93 山东高速 07-14 20:00 CBA夏季联赛 完场 宁波町渥 111-83 广东华南虎 07-13 13:30 CBA夏季联赛 完场 广东华南虎 90-77 深圳马可波罗 07-12 20:00 CBA夏季联赛 完场 山西汾酒 99-94 广东华南虎 07-10 13:30 CBA 完场 广东华南虎 96-101 浙江东阳光药 04-23 19:35 CBA 完场 浙江东阳光药 98-87 广东华南虎 04-20 19:35 CBA 完场 广东华南虎 109-96 浙江东阳光药 04-18 19:35 CBA 完场 广东华南虎 108-95 新疆伊力特 04-05 19:35 CBA 完场 广东华南虎 102-93 山东高速 04-02 19:35 CBA 完场 深圳马可波罗 98-95 广东华南虎 03-31 19:35 CBA 完场 上海久事 101-108 广东华南虎 03-28 19:35 CBA 完场 广东华南虎 118-100 宁波町渥 03-21 19:35 CBA 完场 广东华南虎 92-82 江苏肯帝亚 03-19 19:35 CBA 完场 广州龙狮 79-101 广东华南虎 03-17 19:35 CBA 完场 青岛国信水产 76-66 广东华南虎 03-15 19:35 CBA 完场 山西汾酒 99-129 广东华南虎 03-13 19:35 CBA 完场 广东华南虎 98-96 浙江东阳光药 03-11 19:35 CBA 完场 广东华南虎 94-85 青岛国信水产 03-08 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 96-127 广东华南虎 03-06 19:35 CBA 完场 浙江东阳光药 93-90 广东华南虎 03-04 19:35 CBA 完场 广东华南虎 107-101 山西汾酒 03-01 19:35 CBA 完场 广东华南虎 108-99 辽宁本钢 01-18 19:35 CBA 完场 广东华南虎 119-99 四川金强 01-16 11:00 CBA 完场 南京头排苏酒 110-99 广东华南虎 01-14 19:35 CBA 完场 北京控股 96-123 广东华南虎 01-12 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 99-110 广东华南虎 01-09 11:00